صنایع غذایی دانشگاه زنجان
Foodyscience.blogfa.com 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
آشنایی با فرآیند بسته بندی وکیوم MAP
 

اغلب سبزيهاي که بدون انجام فرايند خاص , نگهداري مي شوند به سرعت خنک شده ( سرد کردن مقدماتي) و درجه حرارت سرد بلافاصله پس از برداشت و قبل از حمل آن به بازار کارگاه فراوري با نگهداري در انبار انجام مي پذيرد. هر نوع سبزي , درجه حرارت و ر طوبت نسبي مطلوبي براي نگهداري در سرد خانه نياز دارد. به علت اينکه سبزي و ميوه هايس از برداشت بر فعاليت فيزيولوزيکي خود ادامه مي دهند جهت افزايش عصر نگهداري اين گونه محصولات مبادرت به ايجاد سردخانه هائي با اتمسفر کنترل شده نموده اند, به تجربه ثابت شده است که اگر از اکسيزن هواي انبار کاسته و به ميزان ايندريک کربنيک افزوده گردد, واکنش هاي تنفسي کمتر صورت مي گيرند. که در جدول زیر تاثير نوع سرد کردن بر زمان نگهداري محصول بيان شده است.

انجماد
انجماد هرگز کيفيت اصلي و اوليه ماده غذايي را بهتر نمي کند.بنابرين سبزي هايي که براي انجماد انتخاب مي شوند. هر چه جوان تر و تازه تر , لطيف , ترد شکنده تر باشند بهتر است. زيرا انواع سبزي هنگامي که به اوج عصر خود مي رسند حالت ترو تازگي و شکستگي خود را هر چه بيشتر از دست مي دهند و حالت پزمردگي و پلاسيده تري مي يابند و سرانجام خشک و کم آب خواهند شد.
مراحل انجماد در ابتدا آماده کردن محصول اوليه است براي اين منظور اعمال تمييز کردن شستشو , حذف ناخالص ها به وسيله جريان هوا , و دست چين کردن و بلانچينگ صورت مي گيرد. بلافاصله پس از آنزيم بري و سرد نمودن عمل انجماد بايستي سريعا صورت بگيرد سبزي را معمولا بدون اضافه کردن مواد ديگري منجمد مي کنند و بايستي به روش انجماد سريع منجمد گردد. زيرا در غير اين صورت در بافت آن تغييرات نامطلوبي صورت مي گيرد.
روش انجماد شامل shrp freezing جريان سريع هوا سرد , بستر مايع , غوطه وري و استفاده از منجمد هاي صفحه اي مي باشد. سبزي ها از درجه حرارت 14- تا 3/1- شروع به يخ زدن کرده ودر دماي 30 درجه سانتي گراد انجماد کامل مي گردد.

اتمسفر کنترل شده(Amosphere-C.A cintrilled):
نگهداري در شرايط کنترل شده, به اصطلاح گازهاي مختلف در غلظت هاي طبيعي , هواي محيط اطلاق مي گردد. معمولا اين عمل از طريق غلظت گاز کربونيک و کاهش ميزان اکسيزن صورت مي گيرد. در جدول شماره 2 شرايط نگهداري چند نوع ميوه و بسته بندي در اتمسفر کنترل شده ذکر گرديده است. غلظت و ميزان مناسب گازهاي دي اکسيد کربن و اکسيزن بر حسب نحوه ميوه و حتي واريته هاي يک نوع ميوه متفاوت مي باشد.

استفاده از اتمسفر کنترل شده براي نگهداري ميوه و سبزي هاي تازه در اغلب تحقيقات قرن بيستم مورد توجه بوده است. نشان داده شده است که در افزايش عمر و کيفيت پس از برداشت محدوده وسيعي از ميوه ها و سبزي هاي تازه موثر مي باشد.انبار با اتمسفر کنترل شده , زماني موثر خواهد بود که با کنترل دما همراه باشد و در تمام دماها موثر نخواهد بود. بنابرين مقادير گازو درجه حرارت در اين تکنولوزي از اهميت زيادي بر خوردار است اگر از انبار با اتمسفر کنترل شده به طور صحيح استفاده نشود , زيان آور خواهد بود , افزايش استفاده تجاري اين تکنولوزي در سالهاي اخير , به علت پاسخ به نياز مشتريان براير انواع ميوه و سبزي هاي در طول سال مي باشد. و علت ديگر استفاده از اين تکنولوزي , عدم استفاده از مواد شيميايي در مواد غذائي مورد مصرف است.
 


تاثير سرد کردن بر روي بسته بندي ميوه و سبزي
بسته بندي مواد غذايي يکي از روش هاي مهم در نگهداري آن است. که بايد در انتخاب نوع پوشش و نوع آن دقت شود. در غير اين صورت بسته بندي يا پوشش هاي نامناسب تغييراتي را در ماده غذائي بو جود مي آورد. پوشش بر اساس ماهيت محصول و همچنين متناسب بودن آن با ميزان درجه حرارت , چيدماني , حمل و نقل و ..... انتخاب مي شود.
بسته بندي ميوه و سبزيجات در جعبه ها و کيسه هاي توري و پلي اتيلني و کارتن و ... صورت مي پذيرد. با استفاده از يک مانع فيزيکي در اطراف محصول , مي توان راه خروج رطوبت را مسدود و از تبخير آب محصول جلوگيري کرد. اين روش ساده با بستن محصول در يک ورقه غير قابل نفوذ نسبت به آب يا گذاشتن آن در کارتن يا جعبه انجام مي شود. نحوه چيدن ميوه سبزي و ميوه ها در جعبه يا کارتن در کنار هم , راه نفوذ و جريان هوا , را در بين آنها مسدود مي کند و سرعت تبخير را کاهش مي دهد. راه تبادل گازها و جلوگيري از انباشتن دي اکسيد کربن در داخل بسته , بايد جعبه يا کيسه پلاستيکي داراي سوراخ هايي باشد و گرنه جمع شدن CO2 و کاهش O2 باعث تبخير و فساد محصول مي شود.

انجماد
ظروف مورد استفاده در بسته بندي سبزي ها و ميوه ها براي انجماد لازم نيست که کاملا غير قابل نفوذ باشند ولي بهتر است که نسبت به بخار آب نفوذ پذيري کمتري داشته باشند تا از انتقال به صورت بخار به خارج جلوگيري کنند. و همچنين نسبت به O2 نيز بايد نفوذ ناپذيري کمتري داشته باشند تا فساد ناشي از اکسيد اسيون محصول را در کاهش دهند.جعبه هاي مقوائي مکعب مستطيل به طور رايج براي بسته بندي ميوه و سبزي هاي منجمد به منظور خرده فروشي مورد استفاده قرار مي گيرند. که مقواي مورد استفاده داراي پوشش از موم و لايه پلاستيکي شامل ( سلوفان ,پلي اتيلن , پلي مري وينيل, پلي استرها , پلي آميد و.).مي باشند.

تغييرات در محصول بسته بندي به نوع سرد کردن
تغييرات محصول در سردخانه

در هنگام نگهداري مواد غذائي در سرد خانه , تغييرات فيزيکي و شيميايي در آنها صورت مي گيرد. اگر چه به علت درجه برورت پايين سرعت آن خيلي کند و آهسته مي باشند. به عنوان يک قاعده کلي هر جه برودت کمتر باشد سرعت تغييرات کمتر است. اين تغييرات پيش رونده سبب انهدا م تدريجي بيشتر ويتامين هاي ناپايدار و کاهش کيفيت محصول شده که در ظاهر و طعم آن اثر مي گذارد. بسته بندي يک عامل مهم است زيرا مي توان مانع از نفوذ هوا و O2 گردد.

اثر انبار اتمسفر کنترل شده بر روي طعم , کيفيت , و فيزيولوزي محصولات
در ميوه هاي نگهداري شده , طعم به مدت طولاني در مقايسه با انبار عادي حفظ شده است. همچنين ممکن است در بهبود طعم نيز موثر باشد. اما مرحله رسيدگي ميوه زمان شروع انبار داري , اثرات عمدهاي بر روي طعم , شيريني , اسيديته و بافت آنها دارد.انبار اتمسفر کنترل شده اتلاف اسکوربيک اسيد نسبت به هوا سرعت مي بخشد. کورکي(1979) نشان داد که در صورت نگهداري در شرايط اتمسفر کنترل شده ميزان افت اسيد اسکوربيک در مقايسه بات نگهداري ذر هوا بيشتر است اما اتمسفر کنترل شده در حفظ ويتامين A موثر از هوا است.
ثابت شده است روش نگهداري , شدت تنفسي ميوه ها و سبزي ها را در بعضي موارد کاهش مي دهد. براي بعضي گياهان در شرايط خاص CO2 بالايا O2 پايين مي تواند اثر افزايش روي شدت تنفسي داشته باشد و يا بدون اثر باشد. به طور کلي گياهاني که در اتمسفرهاي کنترل شده نگهداري شده باشند به دليل اين که سرعت فرايندهاي متابوليکي آنها کمتر است عصر ماندگاري بالاتري دارند.

 

تاريخچه بسته بندی MAP
در دهه 1930 ميلادي وقتي سبزيجات و ميوه ها توسط کشتي جابجا مي شد از گاز غليظ 2CO براي بالا بردن زمان ماندگاري استفاده گرديد. کشور انگلستان به عنوان اولين کشور از سيستم اتمسفر اصلاح شده (Modified atmosphere) براي محافظت از گوشت خوک و ماهي استفاده کرد. از آن زمان به بعد استفاده از اين روش با توجه به افزايش نياز، گسترش يافت.معرفي اتمسفر اصلاح شده MAP
مفهوم اتمسفر اصلاح شده ( Modified atmosphere packaging ) براي كالاهاي بسته بندي شده، شامل فضاي اتمسفر اصلاح شده يك فرآورده غذايي توسط خلا، فشار گاز يا تراوايي كنترل شده بسته است كه بدي وسيله فعاليت هاي شيميايي، آنزيمي و ميكروبي كنترل مي شود به طوري كه از خطرات مهمي كه ممكن است اتفاق بيافتد، اجتناب و يا كاسته مي شود.
به عبارت ديگر بسته بندي به روش MAP به معني وارد كردن اتمسفر در يك پاكت (يا بسته) ماده غذايي با تركيب خاص دي اكسيد كربن، نيتروژن و اكسيژن مي باشد.
اين روش نگهداري كيفيت تازه فراورده هاي غذايي را بدون عمليات حرارتي و شيميايي به كار رفته توسط تكنيك هاي نگهداري قابل رقابت مانند كنسرو كردن، فريز كردن، خشك كردن و فرايندهاي ديگر ميسر مي كند.
تكنيكهاي MAP در حال حاضر در محدوده وسيعي از غذاهاي تازه يا سرد شده شامل غذاهاي نيم پخته، ماكيان و ماهي، پاستاي تازه، ميوه و سبزيجات و اخيرا قهوه، چاي، غذاهاي آماده و فرآورده هاي نانوايي استفاده مي شود.
 

مزاياي بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده
سيستم بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده دارا مزاياي ذيل است :
1. طولاني كردن ماندگاري با حفظ خواص كيفي مطلوب
2. پايين آوردن ميزان ضايعات و فساد
3. تازه نگه داشتن محصول بدون استفاده از مواد نگه دارنده يا پرتو دهي
4. برداشت محصول تازه در سطوح رسيدگي مورد نظر براي مصرف كننده
5. كاهش هزينه هاي حمل و نقل از طريق فراهم كردن زمان انبارداري افزوده
6. فراهم نمودن محصولات برش خورده آماده مصرف
7. صرفه جويي در مصرف انرژي (مانند عدم استفاده از فرآيندهاي حرارتي و برودتي)

چگونگي استفاده از روش MAP
در ابتدا لازم است گاز مورد نظر با ترکيب مورد نظر ساخته شود. براي اين منظور مي توان اتمسفر با ترکيب مورد نظر را به طور آماده از کارخانجات تفکيک کننده هوا در کپسول هاي تحت فشار خريد. اما براي صرفه جويي در هزينه مي توان گازهاي سه گانه ازت، اکسيژن و دي اکسيد را به صورت خالص تهيه کرد و به وسيله يک دستگاه ميکسر گاز با نسبت مورد نظر مخلوط نمود. در اين روش نياز به ذخيره اتمسفر اصلاح شده در مخزن جداگانه نيست و مي توان از گاز مخلوط بدست آمده به طور مستقيم در بسته بندي تزريق کرد.

 

 

 

 

 

 


معمولاًدر بسته بندي با اصلاح اتمسفر، هوا را از درون بسته خارج كرده و با گازهايي كه مخلوط آنها مشخص است مجدداً پر مي كنند و درب آن را مي دوزند. دراين روش پيوسته فضاي اطراف ماده غذايي از گاز پر مي شود.

 

 

[ دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴ ] [ ۱۰:۴۵ قبل از ظهر ] [ علیرضا نائینی زاده ]
دبیر ستاد مرکزی اطلاع رسانی دارو و سموم سازمان غذا و دارو، از «بوتولیسم» به عنوان یک بیماری خطرناک کشنده نام برد که می توان با یک راه حل ساده، از بروز آن جلوگیری کرد.
مراقب سم کشنده «بوتولیسم» باشید دکتر طلعت قانع در خصوص مسمومیت و مرگ ناشی از بوتولیسم، گفت: این بیماری یکی از انواع بوتولیسم غذایی است که با خوردن غذاهای حاوی سم ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: در این بیماری باکترى در حالت غیر فعال زنده مى ماند تا اینکه در شرایط مناسب رشد قرار گیرد سپس در روده رشد کرده، از خود سم آزاد مى کند.

قانع با بیان اینکه بوتولیسم به عنوان اورژانس هاى پزشکى در نظر گرفته مى شود و بسیار کشنده است عنوان کرد: در اثر مصرف غذاهایی آلوده ای مثل کشک غیر پاستوریزه، غذاهای کنسروی که قبل از مصرف حرارت مناسب ندیده اند و همچنین سوسیس و کالباس آلوده بروز می کند.

وی با شاره به علایم و نشانه های بوتولیسم که شامل تاری دید، دوبینی، افتادگی پلک فوقانی، عدم توانایی حرکتی، اختلال تکلم، لکنت زبان، سختی بلع، و خشکی و درد گلو بوده و با تاخیر ۱۲ تا ۲۴ ساعته از مصرف ماده غذایی آلوده ظاهر می شود، خاطر نشان کرد: فرد مبتلا سریعاً باید به یک مرکز درمانی مجهز، جهت تزریق داروی ضد سم منتقل شود.

دبیر ستاد مرکزی اطلاع رسانی دارو و سموم سازمان غذا و دارو ادامه داد: مهمترین اقدام درمانی در بوتولیسم تجویز سریع داروی ضد سم (Anti toxin) در مرکز درمانی است. در صورت عدم درمان ممکن است فرد مسموم در اثر فلج تنفسی فوت نماید.

وی در پایان یکی از آسانترین راه حل های پیشگیری از خطر مسمومیت کشنده بوتولیسم را تهیه غذا به مقدار استفاده و سعی در عدم نگهداری غذا به مدت زیاد و جوشاندن کنسروهای مورد استفاده به مدت ۲۰ دقیقه اعلام کرد.
منبع خبر: مهر

منبع : سایت مرجع صنایع غذایی ایران


موضوعات مرتبط: میکروبیولوژی مواد غذایی، اطلاعات عمومی
[ شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۴ ] [ ۱۴:۳ بعد از ظهر ] [ علیرضا نائینی زاده ]

استفاده از جوهر قند در تولید نان غیر مجاز است

 

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اخبار مربوط به استفاده از جوهر قند در تولید آرد و نان، استفاده از این ماده شیمیایی را بازی با سلامت مردم و عملی غیر مجاز دانست.
استفاده از جوهر قند در تولید نان غیر مجاز است قنبری عوارض ناشی از استفاده‌ی جوهر قند در تولید نان را خطرناک اعلام کرد و از دستگاه های نظارتی به‌خصوص معاونت غذا و دارو، استانداریهای سراسر کشور و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان خواست تا ضمن تشید بازرسی‌ها، از این کار غیرقانونی و آسیب‌زا جلوگیری کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: جوهر قند (سدیم دی تیونیت یا بلانکیت) ترکیبی از اکسیژن، گوگرد و سدیم است و کاربرد صنعتی داشته و از این ماده شیمیایی در صنعت رنگرزی و برای سفید کردن قند درکارخانجات قند استفاده می‌شود؛ اما زمانی که به عنوان افزودنی به نان یا آرد اضافه و وارد بدن انسان شود، سبب عدم هضم و جذب مواد مغذی شده و مانع عملکرد مطلوب آنتی اکسیدانهای ضد سرطانی در بدن می‌شود.

قنبری با بیان اینکه بالا بردن سرعت تولید بهانه‌ی برخی نانوایان متخلف برای استفاده از موادغیر مجاز شده، افزود: در گذشته استفاده از جوش شیرین در تهیه خمیر و نان مرسوم بود، اما این ماده نیز به دلیل اینکه مضر و تهدید کننده‌ی سلامت مردم بود، از سوی ما ممنوع و نانوایان ملزم به استفاده از خمیر مایه در تولید نان شدند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اظهار تاسف از اقدام اخیر برخی کارخانجات آرد سازی و نانوایان در به خطر انداختن سلامت مردم، تاکید کرد: سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، استاندارد و غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان ناظرین کمی و کیفی تولید مواد غذایی و نان در صورتیکه واحدی را به عنوان متخلف گزارش کنند، این شرکت نیز با اهرم های تنبیهی خود از جمله کاهش و یا قطع سهمیه آرد، خاطیان را مجازات خواهدکرد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ابراز کرد: نان قوت غالب و اصلی کشور بوده و بخش عمده ای از ویتامین و پروتئین مورد نیاز مردم را تامین می‌کند؛ به همین دلیل نه تنها مواد غیرمجاز و مضر بایستی از چرخه‌ی تهیه‌ی این ماده غذایی خارج شود، بلکه لازم است با غنی کردن، نانی سرشار از ریز مغذی‌ها را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داد.

وی نقش مراجع قضایی را در جلوگیری از تخلفات، پیشگیرانه دانست و اظهار کرد: مراجع قضایی نیز باید برای واحدهایی که با سلامت مردم بازی می‌کنند، شدیدترین مجازاتها را پیش‌بینی و تعیین کنند.

قنبری افزود: نقش اتحادیه‌ها و انجمن‌های آرد و نان کشور در خصوص این موضوع که به طور مستقیم با این واحدها در ارتباط هستند، موثر است. این اتحادیه‌ها و انجمن‌ها نه تنها نباید اجازه‌ی اعمال متخلفانه را به تولید‌کنندگان آرد و نان بدهند، بلکه باید در راستای ارتقای کیفیت، بهداشت و سلامت در بخش تولیدات آرد و نان نیز گام بردارند.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نقش مردم و مصرف کننده را نیز در بروز و ظهور تخلفات اینچنینی در حوزه‌ی نان موثر قلمداد کرد و افزود: متاسفانه در سالیان اخیر عادت غذایی مردم تغییر کرده و بیشتر مصرف‌کنندگان به دنبال نان سفید و روشن هستند و این مسئله زمینه‌ی سودجویی افراد را در زمینه استفاده غیر مجاز از مواد شیمیایی در تولید نان فراهم می‌آورد.

قنبری تصریح کرد: مردم و دستگاه‌های نظارتی باید نسبت به این نوع تخلفات حساسیت نشان دهند تا جامعه از نان کیفی و مطلوب و مرغوب برخوردار شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بیان اقدامات و فعالیت‌های این شرکت با رویکرد ارتقای کیفیت گندم، آرد و نان، به خرید تضمینی گندم‌های با کیفیت در سالجاری اشاره کرد و گفت: خرید تضمینی گندم در کشور هم اکنون ادامه دارد و تاکنون 4.3 میلیون تن گندم در مجموع با میانگین افت مفید و غیر مفید کمتر از 3 درصد خریداری کرده‌ایم که نشان دهنده‌ی کیفیت بالای این گندم‌ها و افزایش کمی 19 درصدی نسبت به سال گذشته است.
منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

منبع : سایت مرجع صنایع غذایی ایران


موضوعات مرتبط: اخبار صنایع غذایی، غلات
[ شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۴ ] [ ۱۳:۵۹ بعد از ظهر ] [ علیرضا نائینی زاده ]

سلام

امیدوارم همه شما عزیزانی که این پست رو میخونید سالی سرشار از خوبی و زیبایی و مهربونی داشته باشید

امیدوارم امسال برای شما و کشور عزیزمون پر باشه از اتفاقای خوب و قشنگ

امیدوارم امید توی زندگی همتون زنده باشه تا ابد

التماس دعا

یاحق

[ چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۱۱:۱۲ قبل از ظهر ] [ علیرضا نائینی زاده ]

 In the name of God, the Beneficent the Merciful

 To the Youth in Europe and North America,

The recent events in France and similar ones in some other Western countries have convinced me to directly talk to you about them. I am addressing you, [the youth], not because I overlook your parents, rather it is because the future of your nations and countries will be in your hands; and also I find that the sense of quest for truth is more vigorous and attentive in your hearts.

I don’t address your politicians and statesmen either in this writing because I believe that they have consciously separated the route of politics from the path of righteousness and truth.

I would like to talk to you about Islam, particularly the image that is presented to you as Islam. Many attempts have been made over the past two decades, almost since the disintegration of the Soviet Union, to place this great religion in the seat of a horrifying enemy. The provocation of a feeling of horror and hatred and its utilization has unfortunately a long record in the political history of the West.

Here, I don’t want to deal with the different phobias with which the Western nations have thus far been indoctrinated. A cursory review of recent critical studies of history would bring home to you the fact that the Western governments’ insincere and hypocritical treatment of other nations and cultures has been censured in new historiographies.

The histories of the United States and Europe are ashamed of slavery, embarrassed by the colonial period and chagrined at the oppression of people of color and non-Christians. Your researchers and historians are deeply ashamed of the bloodsheds wrought in the name of religion between the Catholics and Protestants or in the name of nationality and ethnicity during the First and Second World Wars. This approach is admirable.

By mentioning a fraction of this long list, I don’t want to reproach history; rather I would like you to ask your intellectuals as to why the public conscience in the West awakens and comes to its senses after a delay of several decades or centuries. Why should the revision of collective conscience apply to the distant past and not to the current problems? Why is it that attempts are made to prevent public awareness regarding an important issue such as the treatment of Islamic culture and thought?

You know well that humiliation and spreading hatred and illusionary fear of the “other” have been the common base of all those oppressive profiteers. Now, I would like you to ask yourself why the old policy of spreading “phobia” and hatred has targeted Islam and Muslims with an unprecedented intensity. Why does the power structure in the world want Islamic thought to be marginalized and remain latent? What concepts and values in Islam disturb the programs of the super powers and what interests are safeguarded in the shadow of distorting the image of Islam? Hence, my first request is: Study and research the incentives behind this widespread tarnishing of the image of Islam.

My second request is that in reaction to the flood of prejudgments and disinformation campaigns, try to gain a direct and firsthand knowledge of this religion. The right logic requires that you understand the nature and essence of what they are frightening you about and want you to keep away from.

I don’t insist that you accept my reading or any other reading of Islam. What I want to say is: Don’t allow this dynamic and effective reality in today’s world to be introduced to you through resentments and prejudices. Don’t allow them to hypocritically introduce their own recruited terrorists as representatives of Islam.

Receive knowledge of Islam from its primary and original sources. Gain information about Islam through the Qur’an and the life of its great Prophet. I would like to ask you whether you have directly read the Qur’an of the Muslims. Have you studied the teachings of the Prophet of Islam and his humane, ethical doctrines? Have you ever received the message of Islam from any sources other than the media?

Have you ever asked yourself how and on the basis of which values has Islam established the greatest scientific and intellectual civilization of the world and raised the most distinguished scientists and intellectuals throughout several centuries?

I would like you not to allow the derogatory and offensive image-buildings to create an emotional gulf between you and the reality, taking away the possibility of an impartial judgment from you. Today, the communication media have removed the geographical borders. Hence, don’t allow them to besiege you within fabricated and mental borders.

Although no one can individually fill the created gaps, each one of you can construct a bridge of thought and fairness over the gaps to illuminate yourself and your surrounding environment. While this preplanned challenge between Islam and you, the youth, is undesirable, it can raise new questions in your curious and inquiring minds. Attempts to find answers to these questions will provide you with an appropriate opportunity to discover new truths.

Therefore, don’t miss the opportunity to gain proper, correct and unbiased understanding of Islam so that hopefully, due to your sense of responsibility toward the truth, future generations would write the history of this current interaction between Islam and the West with a clearer conscience and lesser resentment.


Seyyed Ali Khamenei


21st Jan. 2015

[ شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ۱۱:۴۳ قبل از ظهر ] [ علیرضا نائینی زاده ]
1- لوسين 

2- ايزولوسين 

3- والين 

4- فنيل آلانين 

5- ترئونين 

6- متيونين 

7- تريپتوفان 

8- ليزين 

* هيستيدين براي نوزاد انسان 

* آرژنين براي نوزاد حيوانات

[ شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ ۱۱:۲۵ قبل از ظهر ] [ علیرضا نائینی زاده ]

استفاده از پوششهاي بيوپليمري به عنوان راهي به منظور افزايش عمر ماندگاري آجيل ها
امين رنگ ريز (کارشناس ارشد علوم و صنايع غذايي)

چکيده
آلودگي توسط پلاستيک‌هاي سنتزي بخش عمده‌اي از آلودگي محيط زيست در کشورهاي صنعتي و همچنين در کشورهاي رو به رشد مانند ايران را تشکيل مي‌دهد. نگراني از آلودگي‌هاي محيط زيست توسط پليمرهاي سنتزي ، پژوهشگران را به تحقيق بر روي امکان استفاده از پليمرهاي طبيعي زيست تخريب پذير در توليد مواد بسته بندي واداشته است. آجيل‌ها ، بادام زميني ودانه‌هاي روغني از جمله مواد غذايي هستند که مي توانند در اشکال مختلف و به صورت محصولات متنوع مورد استفاده قرار گيرند.انواع رايج فساد آجيل ها عبارتند از : اکسيداسيون چربي ( که منجر به تند‌شدگي و بياتي مي‌شود)، مرطوب شدن در اثر جذب رطوبت و کاهش عطر و طعم در اثر رطوبت و اکسيژن. همچنين احتمال بروز فساد ميکروبي نيز وجود دارد.شرايط انبارداري، افزودن آنتي اکسيدان‌ها و بسته بندي مناسب از جمله مواردي مي باشند که تاثير بسيار زيادي بر روي ماندگاري آجيل‌ها دارند.مزاياي استفاده از پوشش‌هاي خوراکي براي آجيل‌ها شامل: بازدارندگي نسبت به اکسيژن و عطر و طعم، کاهش استفاده از بسته‌بندي و هزينه، بهبود ظاهر محصول، بازدارندگي نسبت به روغن و... مي باشد که به تفصيل در ادامه راجع به آن توضيح داده خواهد شد.

جلوگيري از فساد در آجيل‌ها
از نظر گياه‌شناسي آجيل به ميوه‌هايي اطلاق مي شود که شامل يک دانه در درون پوسته سخت مي‌باشند . بادام زميني ار نظر گياه شناسي جزء حبوبات مي باشد اما به دليل ويژگي هاي خاص و موارد استفاده، آجيل ناميده مي‌شود. تازه خوري، استفاده در قنادي، استفاده در بستني سازي و ... از جمله کاربردهاي آجيل به شمار مي‌رود. آجيل‌ها همچنين يکي از اجزاء تشکيل دهنده برخي مواد غذايي مثل اسنک‌ها، محصولات غله‌اي صبحانه و برخي سس‌هاي مخصوص به حساب مي‌آيند.
آجيل‌ها مستعد بروز انواع مختلفي از فسادها مي باشند. نور، رطوبت، اکسيژن، دماي بالا، ميکروب‌ها و ساير فاکتورها مي توانند منجر به افت کيفيت آجيل ها و مواد غذايي حاوي اين محصولات شده و ايمني اين نوع مواد غذايي را براي مصرف کاهش دهند.

با انتخاب دقيق فاکتورهاي زير، ماندگاري آجيل ها ، بادام زميني و دانه هاي روغني افزايش مي‌يابد و کيفيت آنها در بالاترين سطح حفظ مي‌شود.

نگهداري در دماي پايين:
سرد کردن يا انجماد آجيل‌ها روشي رايج و مطمئن براي نگهداري آنها به حساب مي‌آيد. آجيل هايي نظير گردو را مي توان در شرايط منجمد تا دو سال و بيشتر نگهداري کرد. تحقيقات نشان داده که انجماد، واکنش‌هاي انتشار را در تند‌شدگي اکسيداتيو متوقف کرده و از افت کيفيت ممانعت مي‌کند. سرد کردن نيز يک روش مناسب براي نگهداري اکثر آجيل‌ها مثل بادام زميني و گردو به حساب مي‌آيد. هر چند که ماندگاري محصول در اين روش کمتر از روش انجماد است.

استفاده از آنتي‌اکسيدان‌ها:
هر چند که سرد کردن و انجماد، فساد آجيل‌ها را کاهش مي‌دهد ولي اين روش نگهداري نسبتا پر هزينه بوده و باعث بروز مشکلاتي در حين حمل و نقل و توزيع مي‌شوند. از طرف ديگر هنگامي که آجيل‌ها در ساير مواد غذايي نظير نان يا شيريني قرار داده مي‌شوند، کيفيت و ماندگاري آجيل‌ها شديدا تحت تاثير قرار گرفته و تغيير مي‌کند. به اين دلايل ، استفاده از آنتي‌اکسيدان‌ها رونق يافته است. آنتي‌اکسيدان‌ها موادي خوراکي مي‌‌باشند که شروع تند شدگي چربي‌ها و مواد غذايي حاوي چربي را به تاخير مي‌اندازند. راديکال‌هاي آزاد که باعث گسترش پراکسيدها و توليد ترکيبات بد طعم آجيل‌ها مي‌شوند توسط آنتي‌اکسيدان‌ها بلوکه مي‌شوند.


در مورد گردو، آجيل‌هاي داراي پوشش شکلاتي و محصولات حاوي کره بادام‌ زميني از ترکيبي از BHA ، BHT و يا TBHQ استفاده مي‌شود. TBHQ تندشدگي بادام زميني را به طور موثري کاهش مي‌دهد. استفاده از آنتي‌اکسيدان‌هاي سنتزي با محدوديت‌هايي مواجه است و مصرف آنها تا حداکثر ppm 200 مجاز شمرده مي‌شود. اما آنتي‌اکسيدان هاي طبيعي اين محدوديت را نداشته و به طور کلي GRAS محسوب مي‌شوند و از آنها مي‌توان تا سطح رسيدن به تاثير مطلوب استفاده کرد.

بسته بندي:
انتخاب نوع بسته‌بندي نيز تاثير زيادي بر روي کيفيت و ماندگاري آجيل‌ها دارد. ظروف فلزي و شيشه‌اي بازدارندگي نسبت به اکسيژن را تامين کرده و به محصول ظاهري ظريف و زيبا مي‌دهند. فيلم‌هاي پلاستيکي با بازدارندگي بالا نسبت به اکسيژن نظير پلي‌وينيليدين کلرايد (PVDC) و اتيلن وينيل الکل (EVOH) بازدارندگي بالاتري نسبت به ظروف شيشه‌اي و فلزي دارند. از ديگر ايده‌هايي که در بسته‌بندي به کار مي‌رود استفاده از بسته بندي تحت خلاء يا تزريق نيتروژن است. در اين حالت بسته‌اي با بازدارندگي بالا مورد نياز است تا از نفوذ اکسيژن به داخل يا خروج نيتروژن از آن جلوگيري شود. اگر طرح بسته طوري باشد که از تماس محصول با نور ممانعت کند، مي‌توان از واکنش‌هاي اکسيداتيو نوري در محصول نيز جلوگيري کرد.

مزاياي استفاده از پوشش‌هاي خوراکي براي آجيل‌ها
بازدارندگي نسبت به اکسيژن و عطر و طعم :
فيلم‌هاي بيوپليمري به ويژه آن ها که از پروتئين حاصل مي‌شوند داراي بازدارندگي عالي در مقابل عطر و طعم و آروما مي‌باشند. ژلاتين به طور گسترده جهت ان کپسولاسيون مواد افزودني به کار مي‌رود و باعث حفاظت عطر و طعم اسانس‌ها و ساير ترکيبات طعمي مي‌شود.

کاهش استفاده از بسته‌بندي و هزينه آن:
استفاده از پوشش‌هاي خوراکي مي‌تواند مقدار مواد بسته‌بندي را کاهش داده و تعداد مراحل آجيل‌ها را کمتر کند. استفاده از يک پوشش خوراکي براي چنين محصولاتي مي‌تواند نياز به پليمرهاي گران قيمت را کاهش دهد. از طرف ديگر با اين کار مشکلات مربوط به بازيافت پليمرهايي نظير PVDC و EVOH نيز کاهش مي‌يابد.

بهبود ظاهر محصول:
براقيت يک فاکتور کيفي مهم در مورد اکثر محصولات غذايي است. مطالعات متعدد نشان داده است که براقيت و درخشندگي شکلات قضاوت در مورد عطر و طعم آن‌ را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد. امروزه براي افزايش براقيت محصولاتي مانند سيب، مرکبات، سبزي‌ها و محصولات نانوايي از موم ها و ساير مواد براق کننده استفاده مي‌شود. رنگ آجيل‌ها را نيز با استفاده از پوشش‌هاي پروتئيني مي‌توان بهبود داد. گلوتن گندم و زئين ذرت نيز پوشش‌هايي با براقيت بالا توليد مي‌کنند.

بازدارندگي نسبت به روغن:
فيلم ها و پوشش‌هاي پروتئيني و پلي‌ساکاريدي بازدارنده عالي نسبت به مهاجرت روغن محسوب مي‌شوند. پوشش زئيني از نظر جلوگيري از مهاجرت روغن موثرتر از بسته‌بندي‌هاي کاغذي است. محققان دريافتند که پوشش پروتئين آب پنير از مهاجرت روغن بادام زميني به مدت بيش از 19 هفته ممانعت مي‌کند. اين نوع پوشش‌ها قابليت زيادي در زمينه بازدارندگي نسبت به روغن در آجيل‌ها و شکلات‌هاي حاوي مغزي آجيل دارند.
مطالعات در زمينه استفاده از پوشش‌هاي پروتئيني بر روي آجيل‌ها از سال 1960 آغاز شده است. تحقيقات نشان داده است که پوشش زئيني، تند شدگي را در بادام زميني، بادام و گردو کاهش مي‌دهد و بادام زميني پوشش داده شده با زئين ماندگاري بالاتري نسبت به انواع بدون پوشش از خود نشان دادند. همچنين استفاده از اين پوشش‌ها باعث افزايش براقيت، بازدارندگي در مقابل رطوبت و روغن نيز مي‌شود.تحقيقات سال هاي اخير نشان مي‌دهدکه پروتئين‌هاي آب پنيري نيز قابليت زيادي در کاهش تندشدگي و افزايش ماندگاري بادام زميني دارند. علاوه بر بازدارندگي نسبت به اکسيژن و عطر و طعم، پوشش‌هاي پروتئين آب پنير مزاياي ديگري از جمله افزايش براقيت محصول و قدرت امولسيون کنندگي بالا را نيز دارند. ويژگي اخير، توانايي پوشش در جهت افزودن ليپيدها و افزايش بازدارندگي آن نسبت به رطوبت را نشان مي‌دهد.
پوشش ايزوله پروتئين آب پنير – منوگليسيريد به عنوان بازدارنده نسبت به رطوبت براي پوشش‌دهي خلال بادام در بستني مورد استفاده قرار گرفته است. پس از پوشش‌دهي مشاهده شد که خلال بادام پوشش داده شده پس از گذشت 6 هفته همچنان حالت ترد خود را حفظ مي‌کند و مرطوب نمي‌شود. در حاليکه خلال بادام بدون پوشش پس از يک هفته در داخل بستني کاملا مرطوب شده و حالت بياتي به خود مي‌گيرد.

موادي که در فرمولاسيون پوشش بايستي مورد توجه قرار گيرند در شکل‌گيري فيلم‌ها و پوشش‌هاي خوراکي تاثير زيادي دارند. ترکيب فيلم تاثير مهمي بر روي خواص نهايي فيلم دارد که برخي از مهمترين آنها شامل موارد زير است:

نرم‌کننده‌ها :
بسياري از بيو پليمر‌هاي خوراکي جهت تشکيل يک پوشش مناسب بايستي به اندازه کافي نرم شوند. اکثر پوشش‌هاي پروتئيني براي جلوگيري از شکنندگي به ٪50 – 15 نرم کننده ( بر پايه وزن پليمر) نياز دارند. در حاليکه پوشش لاک شيشه‌اي که در مورد آجيل‌هاي پوشش‌دهي شده با شکلات و ميوه‌ها به کار مي‌رود، تنها به ٪5 نرم کننده احتياج دارد. نرم کننده‌ها عموما عبارتند از پروپيلن گليکول، گليسرول، پلي اتيلن گليکول، تري استين، تري اتيل سيترات و ساير مواد آبدوست. اگر نرم کننده بيش از حد استفاده گردد، پوشش حالت چسبناک داشته و بازدارندگي نسبت به گاز آن کاهش مي‌يابد. اين موضوع مي‌تواند تاثيرگذاري پوشش را در کاهش اکسيداسيون آجيل‌ها کمتر کرده و باعث افزايش توليد ترکيبات بد طعم عامل تند شدگي گردد. بنابراين جهت ايجاد تعادل بين خواص مکانيکي و خواص بازدارندگي يک پوشش، توجه به ميزان نرم کننده مورد استفاده موضوع مهمي تلقي مي‌شود.

مرطوب کنندگي و چسبندگي:
افزودن سورفکتانت‌ها نظير لستين، پلي سوربات‌ها، منو و دي گليسريدها مي‌تواند مرطوب کنندگي و چسبندگي پوشش‌هاي پروتئيني و پلي‌ساکاريدي به سطح آجيل‌ها را کاهش دهد.

براقيت و تاثير چربي و رطوبت بر روي آن:
ترکيبات مختلف تشکيل دهنده پوشش مي‌توانند براقيت پوشش را کاهش دهند. مثلا سورفکتانت‌ها قادرند براقيت پوشش را کاهش داده و با مهاجرت به سطح پوشش، کدورت آنها را افزايش دهند. جذب رطوبت مي‌تواند پوشش را تيره و کدر نموده و باعث کاهش چسبندگي آن به سطح محصول شود.


منابع
1. قنبرزاده، بابک . بيوپليمرهاي زيست تخريب پذير و خوراکي.(1388). انتشارات دانشگاه صنعتي اميرکبير.
2. Guilbert, S., Gontard, N. and Gorris, L.G.M. (1996). Prolongatation of the Shelf – life of
Perishable Food Products Using Biodegradable Films and Coatings.Lebensm.Wiss. Technol., 29: 10 – 17.
3. Harris, N.E., Westcott, D,E. and Henick, A.S. (1972). Rancidity in Almonds: Shelf Life Studies. J. Food Sci., 37:824-827.
4. Krochta, J.M., Baldwin, E.A. and Nisperos – Carriedo, M. (1994). Edible Coating and Films to Improve Food Quality.Technomic Publishing Co., Inc.
5. Payne, T. (1985). California Walnuts and Light Foods. Cereal Foods World, 30: 215 – 218.5.
6. Porter, S.C. (1979). Aqueous Film Coating: An Overview. Pharm.Technol., 3(9):55 – 59.
7. Trezza, T.A. and Krochta, J.M. (2000). Color Stability of Edible Coatings During Prolonged Storage. J. Food Sci., 65:1166 – 1169

از سایت مجله بسته بندی

[ چهارشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۳ ] [ ۲۱:۱۶ بعد از ظهر ] [ علیرضا نائینی زاده ]

Oberto


Oberto يکي از شرکت هاي توليدکننده اسنک، محصول جديدي را به خانواده نام تجاري معروف Oh Boy! اضافه کرده است. اين نام تجاري بزرگ ترين خانواده از محصولات Oberto در تاريخ 95 ساله شرکت مي باشد. محصول جديد در خط تولي گوشت هاي طبيعي خشک شده عرضه شده است.

محصول جديد در بسته بندي هاي انعطاف پذير با قابليت باز و بسته شدن و به صورت ايستا توليد مي شود. از ويژگي هاي اين بسته بندي مي توان به فضاي گسترده آن در جلو و عقب بسته بندي براي ارائه نام تجاري و تصاوير تبليغاتي اشاره کرد.

هدف از توليد اين بسته بندي، راحتي مصرف براي مشتريان است. با توجه به اينکه اسنک ها به صورت تک نفره بسته بندي مي شوند اما معمولا مشتريان آن را در چند نوبت استفاده مي کنند که اين بسته بندي در اين زمينه راحتي مصرف را به همراه دارد. قابليت باز و بسته شدن آن نيز به مشتري اجازه مي دهد سهولت نگهداري از محصول را تجربه کند. طراوت، تازگي و استفاده بهينه از بسته بندي انعطاف پذير هدف اصلي از طراحي بسته بندي بوده است.

تحقيقات Oberto نشان مي دهد استفاده از بسته بندي هاي انعطاف پذير ايستا در بسته بندي اسنک ها رشد زيادي داشته به گونه اي که اين شيوه در 6 ماه پاياني سال 2013 رشد 20 درصدي را نسبت به 6 ماه اول سال را نشان مي دهد.

Greg Yahn مدير بازاريابي نام تجاري Oh Boy! مي گويد: از اينکه توانسته ايم يک بسته بندي منحصر به فرد که تازگي و سهولت مصرف را هم زمان ارائه مي کند بسيار هيجان زده هستيم. باز و بسته شدن و ايستايي تجربه مصرف خوبي براي مشتري به همراه دارد. علاوه بر اين خرده فروشي ها به راحتي آن را درون قفسه ها قرار داده و محصول همراهدر ديد مشتري خواهد بود.

اين بسته بندي چند لايه به همراه لايه متالايز جهت افزايش زمان ماندگاري و تازگي محصول است. لفاف بسته بندي با چارچوب چهاررنگ و با کيفيت بالا توليد مي شود.

منبع : مجله بسته بندي

[ یکشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۳ ] [ ۱۰:۲۱ قبل از ظهر ] [ علیرضا نائینی زاده ]

Easy Pack


Easy Pack يکي از شرکت هاي توليد کننده بسته بندي شيوه جديدي را براي بسته بندي ثانويه محصولات معرفي کرده است. اين شيوه جديد مي تواند بسته هاي ثانويه با 2، 4 يا 6 بسته توليد نمايد. از اين روش مي توان بر روي خطوط توليد مدرن و پرسرعت استفاده کرد. بسته بندي جديد کارايي مشابه بسته هاي شرينک را دارد. ماشين هاي توليد کننده اين بسته بندي از تکنولوژي متفاوتي استفاده مي کنند که از فوايد آن مي توان به کاهش هزينه هاي توليد و تعميرات در خط توليد اشاره کرد. شرينک اسليوها به صورت اتوماتيک و با حرکت پيوسته بر روي بسته ها قرار مي گيرند.

در توليد اين بسته بندي هاي نهايي در مقايسه با ساير بسته بندي ها چسب يا گرماي کم تري مورد نياز است. کاهش مصرف فيلم بسته بندي موجب کاهش قيمت تمام شده محصول مي شود و به توليد کننده اجازه مي دهد از قيمت عرضه رقابتي تري بهره مند شود.

بسته بندي نهايي جديد توانايي نصب يک ليبل بر روي دو بطري مجزا و منحصر به فرد را دارد و مشابه بسته هاي شرينک مي توان از دستگيره حمل آسان در آن استفاده کرد.

اين بسته بندي براي عرضه بطري هاي و قوطي هاي فلزي نوشيدني بسيار مناسب است. ماشين هاي توليد کننده اين بسته بندي در مقايسه با ماشين هاي لفاف پيچ شهر نيک معمولي نيازمند فضاي کم تري در خط توليد مي باشد.

منبع : مجله بسته بندي[ یکشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۳ ] [ ۱۰:۱۴ قبل از ظهر ] [ علیرضا نائینی زاده ]

ICE Box


ICE Box توليد کننده بسته بندي هاي کارتني و کاغذي نوآوري جديدي براي بسته بندي آب معدني و آشاميدني معرفي کرده است. اين شرکت معتقد است براي تغيير جهان و دست يابي به محيط زيست پاک تر و سالم تر هر فرد بايد تغييراتي در خود ايجاد کند. ما نيازمند انتخاب هاي بهتر براي زندگي روزمره خود هستيم. اين تصميم هاي کوچک مي تواند نتيجه بزرگي را براي دست يابي به دنيايي بهتر داشته باشد.

ICE Box براي بسته آب روشي ساده دوستدار محيط زيست و با امنيت بالا معرفي کرده است. بسته بندي هايي با توسعه پايدار و مواد اوليه تجزيه پذير و تجديد پذير يک تفاوت کوچک را براي هر مشتري به همراه دارد.

سلامت، ارزش و راحتي مصرف با اين بسته بندي به دست مي ايد اما آنچه اهميت بيشتري دارد حفاظت از محيط زيست مي باشد. مشتري مي تواند انتخاب کند و توليد کننده هميشه به دنبال پاسخ گويي به نيازهاي مشتري است. وقتي مشتريان در سوپرمارکت ها بسته بندي هاي بازيافت پذير را انتخاب کنند مي توانند دنيا را با شيوه اي مثبت تغيير دهند.

ICE Box به مشتريان خود قدرت حفاظت از محيط زيست را عرضه مي کند. با استفاده از جعبه هاي کارتني از توليد بطري هاي پلاستيکي آب که براي محيط زيست زيان آور است جلوگيري مي شود.
اين شرکت با شعار تبليغاتي آب را براي ساخت دنياي بهتر بنوشيد، بسته بندي جديد خود را براي عرضه آب معرفي کرده است.

منبع : مجله بسته بندي

[ چهارشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ ۱۴:۲۰ بعد از ظهر ] [ علیرضا نائینی زاده ]

Marau


Marau يکي از شرکت هاي توليدکننده شکلات در پاريس است. اين شرکت محصول جديدي را تحت نام تجاري شناخته شده شرکت، Marau توليد نمود. اين محصول در بهترين سوپرمارکت هاي پاريس عرضه شده است. اين شکلات هاي منحصر به فرد به طور خاص براي قفسه برخي از سوپرمارکت ها و فروشگاه ها طراحي شده است.

شرکت طراحي Rice براي حفظ نام تجاي شکلات Marau و بسته بندي، ترکيبي از زبان هاي بين المللي طراحي گرافيک استفاده مي کند.

در توليد محصولات جديد تصميم گرفته شد طيف وسيعي از سه نوع شکلات منحصر به فرد براي فروشگاه ها عرضه شود که شامل شکلات تيره با 85 درصد کاکائو، شکلات متوسط با 75 درصد کاکائو و شکلات سبک با 65 درصد کاکائو مي شد.

براي طراحي بسته بندي از روش جديد استفاده شده است. روي کرد طراحي، ايجاد بسته هاي با رنگ هاي مختلف بود. براي اين کار از ساختمان LagrandEpicerie در سه زمان مختلف در طول روز عکس برداري شد و سه رنگ اصلي مشکي، قرمز و کرم به عنوان رنگ زمينه بسته بندي به دست آمد.

تصوير ساختمان به عنوان تصوير اصلي، يک بيلبرد را ايجاد کرده است. اين بسته بندي استاندارد، داراي يک الگوي هندسي منحصر به فرد مي باشد.

Marau از لفاف هاي کاغذي چند لايه به همراه آلومينيوم و پلي اتيلن براي توليد بسته بندي استفاده شده است. نام تجاري در بالاي بسته بندي در زمينه اي به رنگ سياه چاپ مي شود.

طراح از بيلبورد ساختمان Lagrand به عنوان معرفي نوع محصول استفاده کرده است. پشت بسته بندي حاوي اطلاعات موردنياز مصرف کننده به همراه لوگو و تصوير تبليغاتي گياه کاکائومي باشد. وقتي مصرف کننده بسته بندي را باز کند تصوير ساختمان Lagrand به صورت کامل قابل مشاهده است.

منبع : مجله بسته بندي http://www.persiapack.ir

[ پنجشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ ۱۱:۵۵ قبل از ظهر ] [ علیرضا نائینی زاده ]

Secret Keeper


Secret Keeper يکي از شرکت هاي توليدکننده زيتون و عسل در يونان است. تمام مواد اوليه محصولات در مزارع خصوصي متعلق به شرکت توليد مي شوند. Secret بر روي کاشت، داشت و برداشت اين محصوات نظارت کامل دارد و از روش هاي کشاورزي سنتي براي دست يابي به بالاترين کيفيت، طبيعي و ارگانيک استفاده مي کند.

اين شرکت از طراحي بسته بندي جديد براي عرضه محصولات استفاده کرده است. از ويژگي هاي بستهبندي جديد به کارگيري حداقل طراحي براي نشان دادن کاراکترها، نشانه ها و شکل هاي محصول است. اين شرکت تنها محصولاتي مانند روغن زيتون، زيتون سبز و انواع مختلف عسل توليد مي کند. استاندارد بالاي توليد جايگاه شرکت را در تجارت محصولات کشاورزي نفيس در سراسر دنيا ارتقاء داده است. بسته بندي محصولات در ظروف شيشه اي انجام مي شود. انواع مختلف عسل و دانه هاي سبز زيتون در جارهاي شيشه اي با قطر دهانه 75 ميلي متر بسته بندي شده اند و روغن زيتون نيز در بطري هاي کلاسيک شيشه اي عرضه مي شوند.

بسته بندي فاقد هرگونه ليبل بوده و از تکنولوژي چاپ مستقيم بر روي شيشه جهت نشان دادن نام تجاري و نوع محصول استفاده مي شود. براي محصول روغن زيتون از ليبل هاي پلاستيکي شرنيک اسليوبهره برده شده است. اين ليبل تمام سطح بطري را در بر نمي گيرد و مصرف کننده مي تواند به خوبي از بخش پاييني بطري شيشه اي محصول محتوي بسته بندي را مشاهده نمايد.

درب بسته بندي پلاستيکي پيچي به رنگ طلايي طراحي شده است.

منبع : مجله بسته بندي http://www.persiapack.ir

[ پنجشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ ۱۱:۵۳ قبل از ظهر ] [ علیرضا نائینی زاده ]

تبدیل کیسه‌های پلاستیکی خرید به سوخت دیزلی


فرآیند تبدیل این کیسه‌ها به محصولات سوختی انرژی قابل‌توجهی را تولید می‌کند و به تولید سوخت‌های حمل‌و‌نقلی شامل دیزل می‌انجامد که می‌توان آن را با دیزل معمولی مخلوط کرد. همچنین می‌توان دیگر محصولات شامل گاز طبیعی، حلال‌ها، بنزین، موم و روغن‌های روان‌کننده مانند روغن موتور و روغن هیدرولیک را از این کیسه‌های خرید اشتقاق کرد.

 

دکتر «براجندرا شارما» از دانشگاه ایلینوی در این باره گفت: در حالت معمول، می‌توان 50 تا 55 درصد سوخت را از نفت خام به دست آورد، اما چون کیسه‌های پلاستیکی در درجه اول از نفت ساخته می‌شوند، در شیوه جدید می‌توان تقریبا 80 درصد سوخت را از آنها بازیابی کرد.

 

صدها میلیارد کیسه خرید هر سال در سراسر جهان دور انداخته می‌شود و بر اساس برخی تخمین‌ها، فقط یکی از هر هشت پلاستیک بازیافت و مابقی آن به عنوان زباله در خشکی یا دریا ریخته می‌شود.

 

مطالعات پیشین شیوه‌ای را برای تبدیل کیسه‌های خرید به نفت خام ارائه داده‌اند اما این نخستین باری است که می‌توان آنها را به سوخت دیزلی تبدیل کرد.

 

محققان حاضر در این مطالعه 30 درصد از دیزل مشتق‌شده از پلاستیک را با دیزل معمولی ترکیب کردند و هیچ نوع مشکلات سازگاری را با دیزل سوختی مشاهده نکردند.

 

جزئیات این مطالعه در مجله Fuel Processing Technology منتشر شد.

منبع : مجله بسته بندي http://www.persiapack.ir

[ سه شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۳ ] [ ۱۴:۵ بعد از ظهر ] [ علیرضا نائینی زاده ]

روش های زیادی که در حقیقت به افسانه شباهت داره در این باره شنیده می شود منلا می گویند اگر عسل شکرک بزنه تقلبی است یا اینکه رنگش باید کهربایی باشد یا اینکه اگر در ظرف بریزیم نباید رشته اش قطع شود اما باید بگویم هیچ کدام از این روش ها برای تشخیض عسل اصل جواب نمی دهد !یک روش مطمئن برای شناخت عسل خوب این است که آن را داخل یک لیوان اب سرد بریزید ..اگر قطره های عسل حل نشدند و ته لیوان ته نشین شدند عسل اصل است اما اگر عسل در آب حل و ذرات آن به صورت رشته هایی در آب ناپدید شدند تقلبی است.

http://www.cloob.com/deutsches_reich

[ دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ۲۰:۴۹ بعد از ظهر ] [ فرناز علایی مقدم ]

هفتمین جشنواره علوم و صنایع غذایی ( جایزه علمی دکتر هدایت ) در تاریخ 15 بهمن 1392 با حضور مقامات ، مسئولین ، دانشگاهیان ، اصحاب رسانه و جمع کثیری از مدیران و صاحبان صنعت غذای کشور با هدف بررسی مسائل و مشکلات صنعت غذا و تجلیل از مقام پیشکسوتان عرصه علم و صنعت ، دانشگاهیان ، بازنشستگان وزارتخانه ها و معرفی پیشگامان و واحدهای برتر صنعت غذای سال 92با تلاش انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برگزار می گردد .

جهت ثبت نام حضور و هرگونه اطلاعات بیشتر با شماره های 4-22363733-021 تماس حاصل فرمائید.


موضوعات مرتبط: اخبار صنایع غذایی
[ سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۲ ] [ ۱۱:۳۱ قبل از ظهر ] [ فاطمه پدرام ]
درباره وبلاگ

بسم الله الرّحمن الرّحیم
و إِن یَکادُ الّذینَ کَفَروا لَیُزلِقونَکَ بِأَبصارِهِم لَمّا سَمِعُوا الذِّکرَ و یَقولونَ إِنَّهُ لَمَجنونٌ * و مَا هُوَ إِلاّ ذِکرٌ لِلعَلَمین
بنام خداوند بخشنده مهربان
وبلاگی که پیش رو دارید وبلاگ مهندسی صنایع غذایی دانشگاه زنجان می باشد برخی مطالب این وبلاگ به صورت گلچین از سایت ها و وبلاگ های دیگر بوده و برخی نیز توسط نویسندگان نوشته می شود
در ضمن شما می توانید نظرات و یا مطالب خود را به znufood@gmail.com
ارسال کنید
با آرزوی مفید بودن این وبلاگ برای شما عزیزان
امکانات وب